728 x 90

سیزدهمین روز قیام - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در تهران، شعار خوزستان اتحاد اتحاد در اصفهان و شعار تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود در گوهردشت کرج

سیزدهمین روز قیام
سیزدهمین روز قیام

در سیزدهمین روز از قیام در استانهای مختلف کشور، شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در تهران طنین‌انداز شد. طی ۱۳روز گذشته قیام دلیران از خوزستان آغاز شد و سپس به استانهای لرستان و بوشهر و اصفهان کشید. سپس تبریز قهرمان بپا خاست و آتش این قیام به  تهران پایتخت رسید  و سایر شهرها  را نیز در بر گرفت.

در این صفحه گزارشی از تظاهرات و شعارهای امروز ارائه می‌شود.

 

  • اصفهان - به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای توسط جوانان اصفهانی -  ۵مرداد

 

  • گوهردشت کرج - تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود - ۵مرداد

 

  • مارلیک کرج - قطعی برق  و شعار مرگ بر خامنه‌ای - ۵مردادماه

 

  • فردیس کرج - شعار جوانان: نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم و از کرج تا خوزستان اتحاد اتحاد - ۴مرداد (این کلیپ امشب به‌دستمان رسیده است)

 

  • بهارستان اصفهان - مردم اصفهان شعار می دهند، اصفهان، خوزستان اتحاد اتحاد-۵مرداد۱۴۰۰

 

  • بهارستان اصفهان - جوانان قیام آفرین بنرهای خامنه‌ای جنایتکار را به آتش کشیدند -۵مرداد 

بهارستان اصفهان - ۵مرداد - جوانان قیام‌آفرین بنرهای خامنه‌ای جنایتکار را به آتش کشیدند

 

  • اصفهان، بهارستان - شعار مردم؛ ایرانی باغیرت حمایت، حمایت -۵مرداد 

 

  •  بلوچستان - جوانان بلوچ نه شاه، نه شیخ، قهرمانان بلوچستان -۵مرداد ۱۴۰۰

 

  • اصفهان - ایرانی غیرت‌تو نشون بده - ۵مرداد۱۴۰۰

 

اصفهان - خوزستان، خوزستان، اتحاد اتحاد - ۵ مرداد ۱۴۰۰

 

  • تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در حمایت از مردم خوزستان - ۵مرداد۱۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/32521c20-de56-401b-81ae-59e1b073c31b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات