728 x 90

اشرف تعادل‌قوا را تغییر می‌دهد

کارزار بزرگ مقاومت ایران در اشرف۳با حضور صدها شخصیت برجسته سیاسی از ۵قاره جهان با موفقیت تمام برگزار شد.

این حرکت بزرگ در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان بازتابی متفاوت با سال‌های قبل یافت:

روزنامهٔ واشنگتن تایمز (۲۵تیر۹۸) نوشت «این هفته چیزی در آلبانی تغییر کرد»... چند دهه بود که مجاهدین خلق با یک کمپین مؤثر دروغپراکنی توسط وزارت اطلاعات (رژیم) ایران و به وسیله سیاست مماشات رؤسای جمهور آمریکا با ملاها، شیطان‌سازی شده بودند و این برای به‌دست آوردن توافقی با به‌اصطلاح «مدره ها»یی در (رژیم) ایران بود که هیچگاه وجود خارجی نداشته‌اند.

اکنون... سیاستمداران از سراسر جهان به مدت چند روز به اشرف۳سرازیر شدند (و) طلسم‌شکسته شد.

از سوی دیگر سفیر لینکلن بلومفیلد گفت: «مجاهدین (پس از برائت در تمامی دادگاهها از اتهام تروریسم)، با برچسب فرقه‌ای مواجه شدند. اما این هم با ورود صدها شخصیت تراز اول به اشرف۳و این‌که افراد می‌توانند آزادانه به آنجا تردد کنند، منهدم شده است.»

واشنگتن تایمز افزود: «گرچه وزارت اطلاعات رژیم ایران به تلاشهای خود برای شیطان‌سازی مقاومت ادامه می‌دهد اما این آب در هاون کوبیدن است و آب رفته به جوی باز نمی‌گردد».

همزمان رسانه‌های رژیم آخوندی نیز زوزه‌های خود را از موفقیت این کارزار سیاسی بزرگ مقاومت ایران آغاز کردند. از جمله سایت حکومتی «گلستان ما» نوشت: «نشست سالانه (مجاهدین) در ۲۲تیرماه در آلبانی برگزار شد.(مجاهدین) امسال در قرارگاه خود این مراسم را برگزار (کردند).
این، حاوی یک پیام سیاسی و اجتماعی است. (مجاهدین) از یک طرف می‌خواهند قدرت و اقتدار به‌اصطلاح آلترناتیو نظام را به رخ جهانیان بکشانند و از طرف دیگر، به هواداران خود در داخل کشور نوید و امیدواری دهند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات