728 x 90

استیونسون: در ماه رمضان، آخوندها در ایران از شرایط خاص برای سرکوب قیام سراسری استفاده می‌کنند

استرون استیونسون
استرون استیونسون

مقاله استراون استیونسون در اسکاتسمن (انگلستان)

آخوندهای ستمگر حاکم در ایران

از ماه رمضان برای سرکوب قیام سراسری استفاده می‌کنند

از زمان انقلاب ۱۳۵۷ که شاه منفور را سرنگون کرد اما توسط آخوندها ربوده شد

مجاهدین خلق، صدای اصلی آزادی خواهی، عدالت اجتماعی و دموکراسی بوده است

بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی، عمدتاً از مجاهدین، در سال۶۷ قتل‌عام شدند

 

استراون استیونسون، همآهنگ‌کننده کارزار تغییر در ایران طی مقاله‌یی در نشریه اسکاتسمن ۲۱فرردین ۱۴۰۲می‌نویسد؛ شاید تصور کنید که با وجود محکومیت بین‌المللی به‌خاطر سرکوب وحشیانه معترضان در جریان قیام سراسری در ایران که اکنون هفت ماه از آن می‌گذرد، آخوندهای دجال در حد اعتدالی درسهایی آموخته باشند. اما آخوندها با بستن گوشهای خود به محکومیتها علیه سرکوب و کشتار، به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهند و به پلیس اختیارات بیشتری برای سرکوب مخالفان واگذار شده است...

از زمان انقلاب ۱۳۵۷ که شاه منفور را سرنگون کرد، اما توسط آخوندها ربوده شد، جنبش اصلی اپوزیسیون دموکراتیک، مجاهدین خلق، صدای اصلی آزادی خواهی، عدالت اجتماعی و دموکراسی بوده است. آنها بهای زیادی برای مبارزة خود پرداخته‌اند. بیش از ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی عمدتاً مجاهدین خلق در سال۱۳۶۷ در قتل‌عام به دستور خمینی، اعدام شدند. واحدهای شجاع مقاومت مجاهدین خلق قیام کنونی را در سراسر ایران هدایت می‌کنند.

استراون استیونسون در ادامه مقاله خود یادآور می‌شود که: مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) که مجاهدین خلق یکی از اجزای اصلی آن است، در سخنرانی نوروزی خود گفت، سازمان مجاهدین خلق همیشه به صراحت اعلام کرده که اسلام دین شفقت و رهایی است، نه آن چیزی که ملاهای فاشیست ادعا می‌کنند. وی تأکید کرده است که اسلام، زن‌ستیز نیست، بلکه بر پایه آزادی، برابری و انتخاب آزاد برای همه افراد، صرف‌نظر از جنسیت و مذهبشان بنا شده است. او خاطرنشان کرد که مجاهدین خلق به‌شدت با اجبار مذهبی مخالفت کرده‌اند، چیزی که در تضاد با آموزه‌های اسلام است. خانم رجوی گفت، «فداکاری مجاهدین خلق در برابر دیکتاتوری مذهبی رژیم، خمینی و جانشینان او را به‌عنوان عوام‌فریبانی که از اسلام برای منافع خود سوء‌استفاده می‌کنند و جنایتکارانی که مردم ایران را زندانی و سرکوب کرده‌اند و درعین‌حال مرگ، تروریسم و بنیادگرایی را در سراسر منطقه گسترش می‌دهند، افشا کرده است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4877d2c5-e4d1-4a61-8203-64d87566268a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات