728 x 90

استقرار بمب‌افکن بی-۵۲ اچ نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه

استقرار بمب‌افکن بی-۵۲ اچ نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه
استقرار بمب‌افکن بی-۵۲ اچ نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه

خدمه پرواز بمب‌افکن بی-۵۲ اچ نیروی هوایی آمریکا مربوط به یکان پنجم بمب‌افکن در پایگاه مینوت نیروی هوایی در داکوتای شمالی، در تاریخ ۲۱ نوامبر – ۱آذر یک مأموریت به خاورمیانه انجام دادند تا در برابر اقدامات تجاوزکارانه، بازدارندگی ایجاد کنند و به شرکا و متحدان آمریکا اطمینان خاطر بدهند.

ژنرال گرگ گیلوت . Greg Guillot، فرمانده یکان نهم نیروی هوایی سنتکام گفت: «توانایی انتقال سریع نیروها به داخل، خارج و اطراف منطقه کلید جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه احتمالی است. این مأموریتها به خدمه پرواز هواپیماهای بمب‌افکن کمک می‌کند تا با فضای هوایی منطقه و عملکردهای فرماندهی و کنترل آن آشنا شوند

آمریکا به‌دنبال درگیری نیست، اما هم‌چنان در حالت آماده‌باش است و متعهد به واکنش به هر شرایط احتمالی در سراسر جهان است. (سایت سنتکام: یکم آذر)