728 x 90

استقبال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از بازگشت تحریمها

مورگان اورتگاس
مورگان اورتگاس

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از بازگشت تحریمها علیه رژیم آخوندی استقبال کرد. مورگان اورتگاس ۳۰شهریور گفت:‌ «آمریکا از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه رژیم ایران حکومت جلودار حامی تروریزم استقبال می کند. فشار حداکثری ما تا زمانی که این رژیم به حکومت ترور، هرج و مرج و آشوب، خشونت و خونریزی خاتمه ندهد، ادامه می یابد».