728 x 90

استرون استیونسون: شواهد فزاینده نشان می‌دهد سپاه پاسداران در پشت حملات با گاز سمی است

استرون استیونسون
استرون استیونسون

اسکاتسمن- اسکاتلند

مقالهٔ استرون استیونسون هماهنگ‌کنندهٔ کارزار تغییر در ایران

شواهد فزاینده نشان می‌دهد

سپاه پاسداران در پشت حملات با گاز سمی است

و از آن به‌عنوان راهی برای مجازات دختران دانش‌آموز

به‌دلیل پیوستن به‌قیام سراسری استفاده می‌کند

 

سپاه پاسداران باید به‌عنوان یک سازمان تروریستی

در لیست سیاه قرار گیرد

و سران رژیم باید در دادگاههای بین‌المللی

به‌دلیل جنایت علیه بشریت و نقض حقوق‌بشر

مورد حسابرسی قرار گیرند

 

استرون استیونسون هماهنگ‌کنندهٔ کارزار تغییر در ایران در مقاله‌یی که روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ در اسکاتسمن اسکاتلند منتشر شد، می‌نویسد: آخوندهای زن‌ستیز، خشمگین از این‌که دختران جوان جرأت کرده‌اند با اعتراض و اعتصاب در مدارس به‌تظاهرات سراسری علیه رژیم ایران بپیوندند، شکل جدید و حتی شوم‌تری از انتقام را در پیش گرفته‌اند. مدارس دخترانه در سراسر ایران مورد حملهٔ گازهای سمی قرار گرفته‌اند و این بسیاری از دانش‌آموزان را به‌شدت بیمار کرده است. اما شواهد فزاینده‌یی وجود دارد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران گشتاپوی رژیم در پشت این حملات است و از آن به‌عنوان راهی برای مجازات دختران دانش‌آموز به‌دلیل پیوستن به‌قیام سراسری استفاده می‌کند.

جای تعجب نیست که اعتراضات سراسری کنونی که تقریباً در تمام شهرها و روستاهای ایران به‌مدت شش ماه ادامه دارد، اغلب با رهبری یا مشارکت هزاران زن انجام شده است که عمدتاً شعار می‌دهند: چه با حجاب چه بی‌حجاب، پیش به‌سوی انقلاب.

حملات با گاز سمی نشانهٔ ناامیدی آخوندها از این است که همان دختران دانش‌آموز جسارت آن‌را دارند که از قوانین ظالمانهٔ آنها سرپیچی کنند. غرب نباید نسبت به‌ادامهٔ حملات با گازهای سمی بی‌عملی پیشه کند. سپاه پاسداران باید به‌عنوان یک سازمان تروریستی در لیست سیاه قرار گیرد و سران رژیم باید در دادگاههای بین‌المللی به‌دلیل جنایت علیه بشریت و نقض حقوق‌بشر مورد حسابرسی قرار گیرند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/80e69255-cfdd-4592-a9ef-c4e12592cca2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات