728 x 90

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در استرالیا، آلمان، نروژ و کانادا + فیلم و عکس

استرالیا - کانبرا - تظاهرات ایرانیان در حمایت از قیام سراسری
استرالیا - کانبرا - تظاهرات ایرانیان در حمایت از قیام سراسری

به دعوت انجمن دفاع از آزادی و حقوق‌بشر در ایران- استرالیا و کمیته دوستان حامی دموکراسی در ایران، ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، از شهرهای سیدنی، ملبورن و کانبرا تظاهراتی را در حمایت از قیام مردم ایران و شهرهای شورشی و علیه کشتار، دستگیری و شکنجه قیام‌کنندگان، در شهر کانبرا برگزار کردند.

کشیش برایان مدوی رهبر پروتستانهای استرالیا و از حامیان مقاومت ایران طی سخنانی در این تظاهرات، کشتار قیام‌کنندگان توسط رژیم آخوندی را محکوم کرد و خطاب به سران رژیم گفت: «من مطمئنم که مردم ایران می‌دانند که شما چه جنایاتی مرتکب شده‌اید و با شما برخورد خواهند کرد. روحانی، خامنه‌ای، روزهای شما محدود است و شما می‌دانید که رفتنی هستید آنچه که شما در چهل سال گذشته انجام داده اید، مذهب نیست بلکه تشنگی قدرت است. تنها قدرت نامشروعی که شما دارید، کشتار است. لی هرگز نمی‌توانید صدای ما را خاموش نمایید»

خانم کشیش ریچل هرنی نیز گفت: "ما اینجا هستیم که درباره حقوق مردم ایران صحبت کنیم و نوری از امید برایشان روشن کنیم. ما اگر در مقابل کشتار رژیم ایران سکوت کنیم در جنایت علیه بشریت مشارکت کرده‌ایم. ما نباید اجازه بدهیم تجاوزات این رژیم ادامه پیدا کند».

تظاهرکنندگان در پایان بیانه‌یی در حمایت از قیام مردم ایران و کشتار وحشیانه قیامآفرینان توسط رژیم آخوندی را قرائت کردند.

اتاوا - کانادا

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اتاوا

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اتاوا

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اتاوا

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اتاوا

اسلو - نروژ حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اسلو - نروژ

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اسلو - نروژ

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اسلو - نروژ

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اسلو - نروژ

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اسلو - نروژ

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در اسلو - نروژ

تورنتو - کانادا حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در تورنتو

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در تورنتو

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در تورنتو

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در تورنتو

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در تورنتو

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در تورنتو

هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان

حمایت از قیام ایران و شهرهای شورشی در هامبورگ - آلمان