728 x 90

اروپا: افزایش غنی‌سازی اورانیوم کاربرد معتبر غیرنظامی ندارد

افزایش غنی‌سازی اورانیوم
افزایش غنی‌سازی اورانیوم

واشنگتن پست نوشت: یک گروه از کشورهای اروپایی روز چهارشنبه طرح‌های رژیم ایران برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم به غلظت ۶۰درصد را ”تأسف‌بار“ خوانده و هشدار دادند که غنی‌سازی تا این سطح با استفاده از سانتریفوژهای پیشرفته هیچ کاربرد ”معتبر“ غیر نظامی ندارد. (واشنگتن پست۲۵ فروردین).