728 x 90

ارتش آمریکا تصاویر جدید ی از قایق پاسداران در حال برداشتن مین عمل نکرده منتشر کرد

تصاویرگرفته شده توسط یک هلی کوپتر از قایق  سپاه  پاسداران  در  حال برداشتن مین  عمل نکرده
تصاویرگرفته شده توسط یک هلی کوپتر از قایق سپاه پاسداران در حال برداشتن مین عمل نکرده

ارتش آمریکا تصاویر جدیدی از یک قایق سپاه پاسداران منتشر کرد که مین عمل نکرده را از بدنه نفتکش «کو کوکا کوریجس» متعلق به ژاپن که روز ۲۳خرداد مورد حمله واقع شد نشان می‌دهد.

پیش از این، تصاویری که ارتش آمریکا از همین واقعه منتشر کرده بود «سیاه و سفید و با کیفیت پایین بودند. اما تصاویر جدید بسیار واضح و رنگی هستند. یک بیانیه ارتش آمریکا با استناد به همین تصاویر گفت: رژیم ایران مسئول این حمله است.

 

تصویر گرفته شده توسط یک هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا از قایق سپاه پاسداران

تصویر گرفته شده توسط یک هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا از قایق سپاه پاسداران

 

>تصویر بدنه صدمه دیده کشتی کو کوکاکوریجس بر اثر انفجار مین چسبنده

تصویر بدنه صدمه دیده کشتی کو کوکاکوریجس بر اثر انفجار مین چسبنده