728 x 90

در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به‌دستگیریهای مرتبط با مجاهدین، مریم رجوی از دبیرکل ملل ‌متحد خواست هیأتهایی را برای دیدار با دستگیر شدگان تعیین کند

سخنگوی مجاهدین -۳۰فروردین۹۸
سخنگوی مجاهدین -۳۰فروردین۹۸

وزیر اطلاعات رژیم اعتراف کرد که در سال گذشته ۱۱۶تیم مرتبط با مجاهدین را دستگیر کرده است.

 

سخنگوی مجاهدین: دستگیریهای سال ۹۷که آخوند خونخوار به شمه‌ای از آن اعتراف می‌کند، بسیار بیشتر بوده است. سر دژخیم اطلاعات رژیم عمداًً‌ دستگیریهای اطلاعات سپاه را از قلم انداخته است. اکنون رژیم باید حساب یکایک دستگیر ‌شدگان را پس بدهد. قدرت‌نمایی دیرهنگام پس از لیست‌گذاری سپاه دیگر اثر ندارد.

 

خانم مریم رجوی از دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق‌بشر و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر خواست در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به بخشی از دستگیریهای یک سال گذشته، هیأتهایی را برای دیدار با دستگیر ‌شدگان و بازدید از زندانهای رژیم تعیین کنند. رژیم باید اسامی همه دستگیر ‌شدگان را منتشر کند و به مراعات تمامی حقوق آنان طبق قوانین بین‌المللی گردن بگذارد.

 

 

 

تلاش مذبوحانه وزیر اطلاعات ملایان برای روحیه دادن به نیروهای رژیم پس از نامگذاری سپاه

فراخوان خانم رجوی به آزادی دستگیر ‌شدگان و اعزام هیأت بین‌المللی برای دیدار با آنان

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه‌یی با عنوان «تلاش مذبوحانه وزیر اطلاعات ملایان برای روحیه دادن به نیروهای رژیم پس از نامگذاری سپاه»به تاریخ ۳۰فروردین ۱۳۹۸(۱۹آوریل ۲۰۱۹) گفت:

آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات فاشیسم دینی حاکم بر ایران امروز در نمایش جمعه تهران ظاهر شد و با برخی کلمات دهان پرکن تحت عنوان ”بررسیهای کلان امنیت ملی در پرتو رهنمودهای راهگشای” خامنه‌ای، مذبوحانه تلاش کرد به نیروهای سرخورده رژیم پس از گنجاندن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا روحیه بدهد.

وی در این قدرت‌نمایی دیر هنگام گفت ”در یک سال گذشته با ۱۱۶تیم مرتبط با سازمان مجاهدین برخورد شده” است. وزیر گشتاپوی ملایان به‌نحو مسخره‌ای از دست‌آوردهای وزارتخانه‌اش به‌مثابه ”حماسه اطلاعاتی” نام برد که با ”ریل گذاری” خامنه‌ای انجام شده و ”جزییات” آن باید ” از طریق رسانه ملی” در اختیار مردم قرار گیرد. مقصود از رسانه ملی همان ”صدا و سیمای” آخوندی است که مردم ایران در هر تظاهرات و تجمعی شعار می‌دهند ”صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما”.

دستگیریهای سال گذشته ایرانی(۲۱مارس ۲۰۱۸تا ۲۰مارس۲۰۱۹) بسا بیشتر از آماری است که رئیس مافیای ترور و آدمکشی ملایان به آن اعتراف می‌کند. وی به عمد از دستگیریهای دیگر ارگانهای سرکوبگر مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و دادستانی سخنی به میان نیآورده است.

اطلاعیه دبیرخانه شواری ملی مقاومت می‌افزاید: خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران با تأکید بر این‌که دستگیر ‌شدگان در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، خواستار اقدام فوری دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر برای آزادی آنان و تعیین هیاتهایی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با این زندانیان شد.

رژیم آخوندی باید اسامی همه دستگیرشدگان را منتشر کند و تمامی حقوق آنان را طبق کنوانسیونهای بین‌المللی که امضا کرده مراعات کند. شکنجه و بدرفتاری یک روش روتین علیه زندانیان سیاسی است و در جریان قیام دیماه ۱۳۹۶دست کم ۱۴تن از زندانیان قیام زیر شکنجه به‌ شهادت رسیدند.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/30edf3f5-236a-4655-a325-46b59f6a7923"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات