728 x 90

اذعان به چپاول و فساد مالی و اخلاقی در میان کارگزاران رژیم

چپاول و فساد مالی و اخلاقی در میان کارگزاران رژیم
چپاول و فساد مالی و اخلاقی در میان کارگزاران رژیم

خان محمدی، رئیس قرارگاه موسوم به گشت ارشاد گفت: گزارشهای متعددی درباره فساد اخلاقی مدیران در دستگاههای مختلف دریافت کردیم که اعلام عمومی نشده است. به‌طور مثال در میان مدیران شهرداری فساد اخلاقی تشکیل شده است. متأسفانه از قراردادها تا انتصابات و موارد اخلاقی با فساد روبه‌رو هستیم. بیشترین پرونده فساد مدیران مربوط به مسائل اقتصادی و مالی است.

احمد صادقی، عضو شورای حکومتی شهر تهران درباره نحوه اختلاس و دزدی در ارگانهای حکومتی گفت: عوارض زیرساخت مسکونی در تهران نزدیک به برابر اخذ شده است ۱۷ همت (هزار میلیارد تومان) جایی هزینه نشده است. این پول کجاست؟ خانه‌هایی که ساخته نشده چطور در منابع حساب شده است؟ چرا در سامانه شفافیت درج نشده؟

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/09131d6c-c472-4c0a-83e0-cd2caca0e182"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات