728 x 90

اذعان به آتش گشودن نیروهای حکومتی به روی مردم در شیراز

شیراز در قیام
شیراز در قیام

یک سایت فارسی زبان نزدیک به باند اصلاح‌طلبان حکومتی روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ اعتراف کرد که نیروهای حکومتی به روی مردم شیراز آتش گشوده‌اند.

یک نماینده مجلس ارتجاع به اسم بهرام پارسایی از شیراز روز سه‌شنبه ۱۹ آذر خطاب به روحانی گفت: «چه راه‌کاری برای پیشگیری از کشته شدن مردم داشتید و کدام اقدامات پیشگیرانه را ابتدا اجرا کردید و سپس روی مردم آتش گشودید»؟

این نماینده رژیم سپس افزود: «حتی یک تن از جانباختگان اعتراضات اخیر در حریم پادگانها نبودند».

پارسایی گفت به همین علت «اغتشاشگر» خواندن همه شرکت‌کنندگان در اعتراضات درست نیست.

نماینده مزبور خطاب به حسن روحانی گفت: «این که گفته می‌شود در شیراز و صدرا به اماکن نظامی حمله کرده‌اند بر اساس اطلاعات واصله حتی یک نفر از جانباختگان در حریم ورودی پادگانها نبوده‌اند».