728 x 90

اعدام جنایتکارانه ۲برادر در زندان اردبیل

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای سحرگاه روز چهارشنبه ۲۴ دیماه، دو برادر زندانی را در زندان اردبیل اعدام کردند.

دو برادر زندانی مهدی فیضی و محرم فیضی ۳۲ و ۴۰ساله از بند ۵ زندان اردبیل، حدود ۶سال پیش بازداشت شده بودند. آنها روز سه‌شنبه ۲۳دیماه از بند ۵ به سلول‌های انفرادی زندان اردبیل منتقل شده بودند.