728 x 90

ادعای ابلهانه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در برابر کارزار بزرگ پادا بلوچ – پادا ایران

فعالیت کانون‌های شورشی در سالگرد جمعه خونین زاهدان
فعالیت کانون‌های شورشی در سالگرد جمعه خونین زاهدان

ادعای ابلهانه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس

در برابر کارزار بزرگ پادا بلوچ – پادا ایران

در سالگرد جمعه خونین زاهدان

 

یک سازمان جاسوسی با همکاری مجاهدین برنامه‌ریزی گسترده ای

برای باز تولید آشوب در سالگرد اغتشاشات در زاهدان کرده بود

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به‌تاریخ ۱۰مهر در مقابله با کارزار بزرگ پادا بلوچ –پادا ایران که در روز هفت و هشت و نهم مهرماه در سالگرد جمعه خونین زاهدان با توفانی از عملیات و پراتیکهای کانون‌های شورشی برگزار شد، به طرز ابلهانه ادعا کرد یک سازمان جاسوسی که با همکاری مجاهدین برنامه‌ریزی گسترده‌یی برای باز تولید آشوب در سالگرد اغتشاشات در زاهدان کرده بود پس از شکست تمامی برنامه‌ریزیها و ضربه خوردن تیمها و هسته‌های تشکیلاتی وابسته اینک درصدد دادن تنفس مصنوعی به عوامل ناکام پروژه است.

با این‌حال خبرگزاری نیروی تروریستی قدس برای تکمیل و تراز کردن خبر ابلهانه خود در رابطه با مجاهدین افزوده است: تجهیزات ارتباطی و استارلینک که با هدف باز تولید آشوب در زاهدان قرار بود در اختیار عوامل سرویس جاسوسی قرار بگیرد توسط دستگاه امنیتی ضبط شده است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f168649d-ae93-47a2-9b66-76e95630fe89"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات