728 x 90

ادامه حملات مهره‌های خامنه‌ای به روحانی به‌خاطر اسم بردن از مجاهدین

حملات مهره‌های خامنه‌ای به روحانی
حملات مهره‌های خامنه‌ای به روحانی

در ادامه حملات مهرههای خامنه‌ای به روحانی به‌خاطر اسم بردن از مجاهدین و ثبت نام آنها در اولین انتخابات مجلس بدون دخالت شورای نگهبان، امام جمعه رژیم در ورامین گفت: این‌که یک مسئول بگوید، بهترین مجلس، مجلس اول انقلاب بود که مجاهدین نیز در آن ثبت نام کردند، نادرست است، آن مجلس دیگر مجلس شورای اسلامی نیست، مجلس مجاهدین است.

 

حملهٔ پاسدار شریعتمداری به روحانی در کیهان خامنه‌ای

پاسدار حسین شریعتمداری گماشتهٔ خامنه‌ای در کیهان با طرح این سؤال که روحانی «از اظهارات اخیر خود چه منظور و مقصودی را دنبال می‌کرده است؟! » خود پاسخ داد« تنها پاسخی که برای این سؤال به ذهن می‌رسد آن است که شبهه‌افکنی در بدیهیات برای دور کردن افکار عمومی ملت از وعده‌های بر زمین مانده دولت و مشغول ساختن مردم به مسائلی نظیر آنچه به آن اشاره شد بوده است!». 

 

کیهان خامنه‌ای در مطلب دیگری نوشت «در فرضی خوش‌بینانه، روحانی با حمله به شورای نگهبان، در حال رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور و تقویت طرح‌هایی مانند «انتخابات مشروط» است چه کسی است که نداند این قبیل اظهارات از سوی حقوقدانی که همین ساختار را پذیرفته و در همین ساختار رئیس‌جمهور شده، برای او کارنامه نمی‌سازد!».

 

طنین سیلی خامنه‌ای به روحانی به‌خاطر اسم بردن از مجاهدین در جمعه بازارها هم شنیده شد، همزمان با آخوند خاتمی در تهران، آخوند محسن میرمحمودی در جمعه‌بازار ورامین گفت: «چرا زمانی که نزدیک انتخابات ها می‌شود، برخی مسئولان به فرافکنی و اظهارات ناصواب روی می‌آورند و به‌طور غیرقانونی در پی انحراف افکار عمومی از مطالبات اصلی خود بر می‌آیند. این‌که یک مسئول بگوید، بهترین مجلس، مجلس اول انقلاب بود، که مجاهدین نیز در آن ثبت نام کردند، نادرست است، آن مجلس، دیگر مجلس شورای اسلامی نیست، مجلس مجاهدین است.

 

از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا که در کنترل دولت روحانی است با نقل اظهارات مجید انصاری عضو سابق مجلس رژیم و تکرار حرفهای روحانی نوشت: «مجاهدین خلق هم در این انتخابات کاندیدا معرفی کردند. که هر چند مورد استقبال زیادی قرار نگرفتند اما مردم به سمپاتی‏ های آنان رأی دادند».

ایرنا افزود: در لیست مجاهدین خلق آن زمان حتی مسعود رجوی و همسر او در انتخابات شرکت کردند.