728 x 90

ادامه جنگ‌وجدال باندی بر سر ارز ۴۲۰۰تومانی در مجلس ارتجاع

قیمت ارز
قیمت ارز

در پاسخ به اظهارات جهانگیری معاون اول روحانی که در مورد دزدی ۸میلیارد دلاری در جریان اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی از خود سلب مسئولیت کرده بود، پورابراهیمی رئیس کمیسون اقتصادی مجلس ارتجاع، او را به دروغگویی متهم کرد و گفت:

«آقای دکتر جهانگیری بهتر هست واقعیتها را ما به مردم بگوییم در خصوص موضوعاتی همانند ارز ۴۲۰۰ یی همه اطلاع دارند همه می‌دانند تاریخ گواهی می‌دهد تصمیم دولت در فروردین سال۹۷ به‌رغم مخالفت صریح مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان منجر به تصمیمی شد که آثار زیانبار اون در اقتصاد کشور هر روز بیش از گذشته خودش را نشان می‌دهد، صحبت‌های جنابعالی مبنی بر این‌که موضوعات مربوط به تغییر در خصوص ارز ۴۲۰۰ و تصمیم در ارتباط با اون در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و سران قوا در مرداد ماه انجام شده این آدرس غلط دادن به مردم هست». (خبرگزاری مجلس رژیم ۲۳دی).