728 x 90

ادامه اعتصاب اینترنهای شیراز و تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تبریز

ادامه اعتصاب اینترنهای شیراز و تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تبریز
ادامه اعتصاب اینترنهای شیراز و تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تبریز

ادامه اعتصاب اینترنهای شیراز

امروز یکشنبه کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود اعتصابشان را ادامه دادند.

 

 

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تبریز 

کارگران شرکتی پتروشیمی تبریز در اعتراض به فاصله زیاد بین حقوق رسمی‌ها و شرکتی‌ها   امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت تجمع اعتراضی برپا کردند. رقم کارانه پرسنل رسمی پتروشیمی تبریز ۵میلیون تومان است برای کارگران ۸۰۰هزار تومان تعیین شده است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/37d92a40-d0cd-4927-b94b-30cf186e1f77"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات