728 x 90

ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه - آرشیو
تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه - آرشیو

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه ۱۸مهر۹۸بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های غارتگرانه و سرکوبگرانه رژیم ضدکارگری آخوندی به اعتصاب خود ادامه دادند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه طی چند روز اخیر در حمایت از همکاران اخراجی خود دست به اعتصاب زدند و خواهان بازگشت آنها به کار شدند.