728 x 90

ادامهٔ جنگ و دعوای باندی بر سر لغو جلسهٔ سران قوا توسط روحانی

آخوند روحانی - پاسدار قالیباف
آخوند روحانی - پاسدار قالیباف

در ادامهٔ جنگ گرگها و حملات اعضای مجلس ارتجاع به روحانی به‌خاطر خودداری وی از حضور در جلسهٔ سران سه قوه، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس ارتجاع گفت: رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی تماسی با مجلس لغو جلسه سران قوا را اعلام می‌کند. دلیل: احتمال انتقال کرونا از قالیباف به روحانی.واقعا خجالت‌آور است.

دهنوی یکی دیگر از اعضای مجلس ارتجاع هم گفت: روحانی فقط دغدغهٔ سلامتی خود را دارد. باند روحانی نیز قالیباف را متهم کرده‌اند که بازدیدش از بیمارستان نمایشی و ریاکارانه بوده است.

روز گذشته ۱۶مهرماه واعظی رئیس دفتر آخوند روحانی در مورد جلسه لغو شده سران قوای رژیم و حمله روحانی توسط اعضای مجلس رژیم گفت لحن برخی از نمایندگان همیشه تند بوده و بد حرف می‌زدند در این مجلس تعداد اینها خیلی زیاد شده است!

وی به باند رقیب در مجلس آخوندی حمله کرد و گفت آنها به سفرهای تبلیغاتی بدون رعایت پروتکلها می‌روند ولی لوایح دولت را تصویب نمی‌کنند!

در همین حال حمله اعضای مجلس رژیم به روحانی به‌خاطر لغو این جلسه هم‌چنان ادامه دارد.

احمد راستینه گفت: «لغو نشست سران قوا توسط رئیس‌جمهور در شرایط سخت اقتصادی زیبنده نیست».

نظام الدین موسوی نیز گفت: «دولت از نظارت میدانی و حضور رئیس و نمایندگان مجلس در بین مردم ناراحت هستند».

رحیم زارع عدم حضور رئیس‌جمهور رژیم در تجمعات عمومی را «آفت» توصیف کرد و گفت: «روحانی در شرایط کرونایی باید در میان مردم حاضر شود».

علی علیزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع با طعنه به آخوند روحانی توصیه کرد که از پاسدار قالیباف یاد گرفته و در میان مردم حضور پیدا کند.