728 x 90

ادامهٔ تخریب خانه‌های مردم محروم این بار در حومهٔ فسا!

ادامهٔ تخریب خانه‌های مردم محروم این بار در حومهٔ فسا!
ادامهٔ تخریب خانه‌های مردم محروم این بار در حومهٔ فسا!

در ادامهٔ سلسله‌جنایات تخریب خانه‌های مردم، پس از بندرعباس این‌بار مأموران وحشی شهرداری رژیم در فسا دست به تخریب خانه مردم محروم در حومه این شهر زدند.

خاطرنشان می‌شود پدر خانواده به‌لحاظ جسمی معلول بوده است و پسرش گفته است این خانه ۱۸سال است که ساخته شده است.