728 x 90

اخراج ۵هزار پرستار پس از فروکش کردن بحران کرونا

تجمع اعتراضی پرستاران
تجمع اعتراضی پرستاران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اخراج ۵هزار پرستار پس از فروکش کردن بحران کرونا در ایران خبر داد.
سایت حکومتی رویداد۲۴ روز چهارشنبه ۱۲خرداد به‌نقل از رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اخراج ۵هزار پرستار پس از فروکش کردن بحران کرونا در کل کشور خبر داد.
محمد میرزابیگی با اعلام این آمار گفت: در ایام کرونا تعداد زیادی از پرستاران را به‌صورت تمدید طرح، قرارداد موقت و شرکتی جذب کردند، اما با فروکش کردن کرونا به تعدیل نیروهای جذب شده پرداختند.
تعدیل و اخراج در صورتی انجام می‌شود که به‌قول همین کارگزار حکومتی میزان نیاز مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور به نیروی پرستار را حدود ۱۰۰هزار نفر عنوان می‌کند. این کمبود چشمگیر نیروی پرستار را آسیب بزرگی برای مردم و جامعه دانست.
رئیس سازمان نظام پرستاری در خصوص میزان مهاجرت پرستاران از کشور بر اساس گواهی‌های صادر شده ماهانه حدود ۱٠٠ تا ۱۵٠پرستار مهاجرت به خارج از ایران می‌کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/08c0f7f2-594d-468c-b6fc-0630b2fce0db"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات