728 x 90

اخراج ۵۰۰۰هزار پرستار طی ۳ماه گذشته در دولت آخوند رئیسی

پرستاران
پرستاران

محمد میرزابیگی؛ رئیس سازمان نظام پرستاری رژیم آخوندی روز یکشنبه ۲۵اردیبهشت اعتراف کرد که طی سه ماه گذشته ۵۰۰۰پرستار اخراج شدند.
این کارگزار رژیم که در یک نشست خبری شرکت کرده بود با اذعان به این‌که «بیش از ۱۰۰هزار پرستار در کشور کمبود داریم» اعتراف کرد «در سه ماه گذشته در برخی از این دانشگاهها ۵۰۰۰نفر نیروی پرستاری که در دوره کرونا مشغول به خدمت بودند را تمدید طرح کردند و قول همکاری به آنها داده‌اند اما حالا با فروکش کردن کرونا، با آنها قطع همکاری کرده‌اند».


اعتراف به اخراج ۵هزار پرستار در حالی توسط این کارگزار رژیم انجام شد که به‌گفته وی فاصله تعداد پرستاران در ایران با استانداردهای جهانی زیاد است. وی درباره این فاصله فاحش با استانداردهای جهانی گفت «باید به ازای هر هزار نفر حداقل ۴پرستار داشته باشیم؛ به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ساعت باید ۶پرستار داشته باشیم اما ما به رقم ۲.۵ اکتفا کردیم و الآن ۱.۲ پرستار به ازای هر تخت در ۲۴ساعت داریم. به ازای هر پزشک باید حداقل ۳پرستار داشته باشیم اما تعداد پرستاران بسیار کمتر است» (خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۵اردیبهشت).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1a5d30b6-102b-490b-a2a6-8c01b3cddb7f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات