728 x 90

اختروش ۵۰۰تریلیون بار بیشتر از خورشید ما می درخشد

اختروش
اختروش

ستاره‌شناسان کشف کردند که چه چیزی می‌تواند درخشان‌ترین جرم[شیئی) جهان باشد. اختروش ۵۰۰تریلیون بار بیشتر از خورشید ما می‌درخشد.

ستاره‌شناسان کشف کرده‌اند که ممکن است درخشان‌ترین جرم جهان باشد، اختروش (quasar-مادر کهکشانها) با سیاهچاله‌ای در قلبش که چنان سریع رشد می‌کند که معادل یک خورشید در روز می‌بلعد.
- اختروش رکورد شکن، ۵۰۰ تریلیون بار بیشتر از خورشید ما می‌درخشد. یک تیم به رهبری استرالیا روز دوشنبه در مجله Nature Astronomy گزارش داد که سیاهچاله‌ای که این اختروش دوردست را نیرو می‌دهد، بیش از ۱۷ میلیارد برابر بزرگتر از خورشید ما است.

اختروش

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/39f5d23b-3409-469f-b304-a43e0af53366"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات