728 x 90

احکام پرشقاوت اعدام و شلاق و زندان برای ۳برادر به‌خاطر شرکت در قیامهای کازرون و شیراز – فراخوان خانم مریم رجوی

احکام اعدام و شلاق و زندان از سوی قضاییه جلادان برای ۳برادر در قیامهای شیراز و کازرون
احکام اعدام و شلاق و زندان از سوی قضاییه جلادان برای ۳برادر در قیامهای شیراز و کازرون
  • احکام پرشقاوت اعدام و شلاق و زندان از سوی قضاییه جلادان برای ۳ برادر به‌خاطر شرکت در قیامهای کازرون و شیراز برای ارعاب مردم در شهر قیام و پایتخت شورش.
  • فراخوان خانم مریم رجوی به اقدام عاجل ملی و بین‌المللی برای توقف حکم اعدام نوید افکاری قهرمان ورزشی ۲۷ساله محکوم به ۲بار اعدام و ۶سال و ۶ماه حبس با ۷۴ضربه شلاق.

قضاییه جلادان برای ۳برادر شیرازی به جرم شرکت در قیامهای کازرون و شیراز احکام ضدبشری و پر شقاوت اعدام و زندان و شلاق صادر کرده است.

بر اساس احکام صادره در بیدادگاه ارتجاع در شیراز، برادر کوچکتر نوید افکاری که یک قهرمان ورزشی است به ۲بار اعدام، ۶سال و ۶ماه حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است.

وحید افکاری به ۵۴سال و ۶ماه حبس و ۷۴ضربه شلاق و برادر دیگر به نام حبیب افکاری به ۲۷سال و ۳ماه حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است.

حکم اعدام نوید افکاری در دیوان عالی قضاییه جلادان تأیید شده و اعاده دادرسی آن نیز رد شده است.

نوید و وحید در ۲۶شهریور۹۷ و حبیب در ۲۲آذر۹۷ دستگیر شده و هر سه برادر تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته‌اند.

برای این جوانان تا ۲۰مورد اتهام نظیر محاربه و ترغیب مردم به شورش سرهم‌بندی شده و پرونده آنها از بابت چند اتهام دیگر کماکان در بیدادگاههای رژیم مفتوح است.

خانم مریم رجوی به اقدام عاجل ملی و بین‌المللی برای توقف حکم اعدام نوید افکاری فراخوان داد.

مقاومت ایران خواستار اقدام عاجل دبیرکل ملل متحد و کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر برای ممانعت از اعدام نوید افکاری قهرمان ورزشی ۲۷ساله است که در قضاییه ولایت فقیه به دو بار اعدام محکوم شده است.

مقاومت ایران هم‌چنین خواهان محکوم کردن و لغو تمامی احکام وحشیانه قضاییه جلادان در شیراز است که برای ارعاب عمومی و مقابله با اعتراضات و قیام مردم به ستوه آمده در شیراز و کازرون صادر شده است.

خانم مریم رجوی گفت: فاشیسم دینی حاکم با این احکام جنایتکارانه، درصدد انتقام گرفتن از مردم کازرون و شیراز است که با قیامهای شجاعانه در اردیبهشت و مرداد۹۷ و آبان۹۸ سراپای رژیم آخوندی را به لرزه انداختند .

خانم رجوی از عموم هموطنان به‌ویژه جوانان غیرتمند فارس و کازرون خواستار اعتراض به این احکام جنایتکارانه شد. او بار دیگر بر ضرورت بازدید هیات تحقیق بین‌المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و قیام تأکید کرد.