728 x 90

احمدی بیغش عضو مجلس ارتجاع خواستار محاکمه عوامل دزد دولت شد

محمود احمدی بیغش عضو مجلس ارتجاع
محمود احمدی بیغش عضو مجلس ارتجاع

محمود احمدی بیغش عضو مجلس ارتجاع خواهان محاکمه عوامل دزد در دولت آخوند روحانی شد و گفت:

«دوستان چند ماه دیگر که دولت تمام شد نیایید در این محل تذکر و اخطار بدهید که فلان کس دزدی کرد و فرار کرد از امروز باید راه فرار را به آنها بست و اونها را پای میز محاکمه کشاند .

نکته بعدی خطاب به رئیس جمهور در این هفت سال کشور و عزت مردم را فدای لبخند رئیس دستگاه دیپلماسی و کری آمریکایی کردید و باختید البته برای شما باخت نبود برای شما رویه ثابت بود. مردم را تحقیر کردید حال هم امیدتان را به دولت جدید آمریکا و دوستی بایدن - ظریف وصل کردید و انشاالله این امیدتان ناامید خواهد شد». (خبرگزاری مجلس رژیم ۵آذر)