728 x 90

اجلاس شورای حقوق‌بشر – ژنو سخنرانی نمایندگان کشورهای مختلف اروپا، استرالیا و آمریکا علیه سرکوب قیام‌کنندگان و نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران ۲ فروردین ۱۴۰۱

اجلاس شورای حقوق‌بشر – ژنو
اجلاس شورای حقوق‌بشر – ژنو

اجلاس شورای حقوق‌بشر – ژنو

سخنرانی نمایندگان کشورهای مختلف اروپا، استرالیا و آمریکا

علیه سرکوب قیام‌کنندگان و نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران

۲ فروردین ۱۴۰۱

 

نماینده هلند – شورای حقوق بشر

نماینده هلند: ما نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم. افزایش اعدامها نگران‌کننده است. هلند از گزارشهای مربوط به مسمومیت گسترده دختران جوان در مدارس نیز شوکه شده است و فراخوان به تحقیقات کامل می‌دهد.

-نماینده هلند – شورای حقوق‌بشر

 

 

نماینده لوکزامبورگ – شورای حقوق بشر

مارک بیشلر Marc Bichler، نماینده دائم لوکزامبورگ در شورای حقوق بشر: در ایران، شش ماه است که مقامات، تظاهرات بزرگی را اغلب توسط زنان برای دفاع از حقوق پایه‌یی ادامه دارد، به طرز وحشیانه‌ای سرکوب کرده‌اند. نیروهای انتظامی از قهر مفرط استفاده می‌کنند و به دستگیری تعداد زیادی از معترضان ادامه می‌دهند. لوکزامبورگ از شکنجه و بدرفتاری که در بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرد، به‌شدت نگران است.

-نماینده لوکزامبورگ – شورای حقوق‌بشر

 

نماینده بلژیک – شورای حقوق بشر

نماینده بلژیک: ما بازداشت‌های خودسرانه و هم‌چنین شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز در ایران به‌ویژه علیه خارجی‌ها و افراد دوتابعیتی را به‌شدت محکوم می‌کنیم. همه کسانی که در ایران به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند باید فوراً آزاد شوند. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به تبعیض مداوم علیه زنان و دختران پایان دهد. ما که از اعدام ۴ معترض وحشت‌زده شده‌ایم، می‌خواهیم که اعدام‌های بعدی متوقف شود.

 

-نماینده بلژیک – شورای حقوق‌بشر

 

نماینده استرالیا – شورای حقوق بشر

نماینده استرالیا: استرالیا به‌طور جدی نگران رفتار با زنان و دختران و اقلیتهای قومی در ایران است. ما از تلاش‌های سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق‌بشر قویاً حمایت می‌کنیم.

 

-نماینده استرالیا – شورای حقوق‌بشر

نماینده اسپانیا– شورای حقوق بشر

نماینده اسپانیا: ما با نگرانی ویژه‌یی وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق‌بشر و آزادیهای بنیادین در ایران، به‌ویژه علیه زنان و دختران را در پی سرکوب خشونت‌آمیز تظاهر کنندگان دنبال می‌کنیم... . اسپانیا به لغو مجازات اعدام در هر شرایطی فراخوان می‌دهد.

 

-نماینده اسپانیا– شورای حقوق‌بشر

 

 

نماینده فرانسه– شورای حقوق بشر

ژروم بونافونت Jérôme Bonnafont، نماینده دائم فرانسه در سازمانهای بین‌المللی در ژنو: ما خواستار آزاد کردن همه کسانی هستیم که در ایران به‌طور خودسرانه‌ای بازداشت شده‌اند. ما آن چه را که در این کشور در جریان است محکوم می‌کنیم.

 

 

نماینده دانمارک– شورای حقوق بشر

-نماینده دانمارک– شورای حقوق‌بشر

نماینده دانمارک: ما استفاده از زور علیه معترضان را که منجر به جان باختن صدها نفر، دستگیریهای جمعی و هم‌چنین اعدامها در ایران شد، به‌شدت محکوم می‌کنیم. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که فوراً همه افرادی را که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

سایت سازمان ملل متحد۲ فروردین

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b8e4043f-a0c7-4611-9a44-6786ad0d2726"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات