728 x 90

اجلاس شورای حقوق‌بشر - سخنرانیهای نمایندگان کشورها برای محکوم کردن سرکوب قیام‌کنندگان و نقض حقوق‌بشر در ایران

شورای حقوق بشر ملل متحد
شورای حقوق بشر ملل متحد

اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد

سخنرانیهای نمایندگان کشورها

برای محکوم کردن سرکوب قیام‌کنندگان و نقض حقوق‌بشر در ایران

 

 

نماینده آلمان با ابراز نگرانی عمیق خود از نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت: نقض مستمر حقوق‌بشر توسط رژیم ایران مردم ایران، بخصوص زنان و اعضای اقلیتها را تحت تأثیر قرار داده است. مربوط به مسموم‌سازی دختران بایستی به‌طور کامل مورد تحقیق قرار گیرد.

-نماینده آلمان در اجلاس شورای حقوق بشر

 

آلمان از رژیم ایران می‌خواهد تا فوراً مجازات مرگ را متوقف سازد. علاوه بر اینها سیاست بازداشتهای گسترده خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی بایت متوقف شود.

 

 

 

نماینده کشور آلبانی در اجلاس شورای حقوق‌بشر گفت:

آلبانی فراخوان گزارشگر ویژه به مقامات رژیم ایران مبنی بر احترام به جان مردم ایران، تعلیق فوری مجازات اعدام و همکاری کامل با گزارشگر ویژه و با مأموریت حقیقت‌یاب بین‌المللی را تکرار می‌کند.

-نماینده آلبانی در اجلاس شورای حقوق بشر

 

رژیم ایران دارای کارنامه وحشتناک و طولانی نقضهای سیستماتیک شامل افزایش شدید اعدامها می‌باشد. در این راستا، آلبانی از تمامی تلاش‌ها برای تضمین حسابرسی و اجرای عدالت به‌خاطر نقض جدی حقوق‌بشر از آغاز اعتراضات در سپتامبر ۲۰۲۲، به‌خاطر اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه سال۶۷ و اعتراضات ۹۸ به‌طور کامل حمایت می‌کند.

 

نماینده استرالیا گفت: اعدام معترضان در ایران، افزایش استفاده از مجازات اعدام، حمله به کودکان، دستگیریهای دسته جمعی، بازداشتهای خودسرانه، و سایر اقدامات ظالمانه به کار گرفته شده برای تحت سلطه در آوردن مردم ایران که از حق اعتراض خود استفاده می‌کنند، یک نقطه‌عطف شوم را ورق می‌زند. استرالیا ظلم سیستماتیک رژیم ایران علیه زنان و دختران را محکوم می‌کند. گزارشهای گزارشگر ویژه در مورد خشونت جنسی، تجاوز و شکنجه کودکان و جوانان کاملاً سزاوار سرزنش است. استرالیا رویدادهای «جمعه خونین» زاهدان را محکوم می‌کند.

 

نماینده اتحادیه اروپا در اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد در ژنو گفت: ما رفتار رژیم ایران با معترضان در ایران را قویاً محکوم می‌کنیم. این اعتراضات منجر به صدها کشته شده است. ما خواهان حسابرسی از جنایاتی هستیم که رژیم ایران مرتکب شده است... .

 

-

 

نماینده کشور سوئیس گفت:

عاملان نقض حقوق‌بشر در ایران باید تحت تعقیب و قضاوت و محاکمه قرار گیرند. کشور سوئیس اعدام در ارتباط با اعتراضات را محکوم می‌کند و خواستار آزاد شدن تمامی کسانی است که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. ما از رژیم ایران می‌خواهیم با مأموریت حقیقت‌یاب گزارشگر ویژه برای بازدید از ایران همکاری کند.

-نماینده سوئیس

 

نماینده آمریکا در جلسه شورای حقوق‌بشر گفت بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد طی شش ماه گذشته ما شاهد جنبشی توده‌یی بوده‌ایم که توجه جهان و تحسین صمیمانه من را به خود جلب کرده است. اما مقامات رژیم ایران بی‌وقفه سرکوب خشونت‌بار مردم ایران را ادامه می‌دهند.

-نماینده آمریکا در اجلاس شورای حقوق بشر

واکنش رژیم به این اعتراضات، اعمال خشونت و سرکوب بوده است و زنانی را که این اعتراضات را رهبری کرده‌اند و خانواده و حامیان آنها را هدف آزار و اذیت قرار داده است. من به‌طور خاص از شنیدن گزاراشات مبنی بر مسموم‌سازی ۱۲۰۰دختر دانش‌آموز وحشت کرده‌ام.

 

نماینده هلند در سخنرانی خود در شورای حقوق‌بشر ملل متحد گفت:

-نماینده هلند در شورای حقوق بشر

ما استفاده گستردهٔ رژیم ایران از زور علیه تظاهر کنندگان و بدرفتاری با کودکان خردسال را محکوم می‌کنیم، بسیاری گزارشهای معتبر که از خشونت جنسی به‌عنوان ابزاری برای شکنجه علیه زنان در بازداشت استفاده می‌شود، عمیقاً نگران‌کننده است.

 

نماینده انگلستان گفت:

-نماینده انگلستان

رژیم ایران در رابطه با نقض مداوم حقوق‌بشر باید مجازات شود. استفاده از مجازات اعدام، محدودیتها بر رسانه‌ها و اینترنت، و آزادی بیان، نظر، مذهب و عقیده همگی بی‌وقفه ادامه دارد. تبعیضی که زنان و دختران پیوسته با آن روبه‌رو بوده‌اند با قتل مهسا امینی آشکار شد. بیش از ۵۰۰نفر در سال۲۰۲۲ اعدام شدند از جمله حداقل دو مجرم نوجوان. رژیم ایران باید به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر مورد حسابرسی قرار بگیرد.

 

نماینده دولت فرانسه در اجلاس حقوق‌بشر گفت: فرانسه مجدداً محکومیت شدید خود را از سرکوب خشونت‌آمیز رژیم ایران علیه تظاهر کنندگان ابراز می‌کند. زنان و دختران ایران متعهد به آزادی خود هستند. سرکوب و اعدام تظاهر کنندگان به شکلی وحشیانه پیش رفت. فرانسه به قربانیان سرکوب و مبارزه شجاعانه مردان و زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود احترام می‌گذارد.

(تلویزیون سازمان ملل متحد -۲۹ اسفند)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/65c4f852-e216-45fe-95b2-14f936f15fc5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات