728 x 90

اجلاس رسمی پارلمان اروپا - آنا فوتیکا: تحقیق پیرامون وضعیت حقوق‌بشر و زندانیان سیاسی در ایران

آنا فوتیگا وزیر خارجه پیشین لهستان
آنا فوتیگا وزیر خارجه پیشین لهستان

آنا فوتیگا وزیر خارجه پیشین لهستان سال۲۰۰۶-۲۰۰۷ در اجلاس رسمی پارلمان اروپا روز ۲۴شهریور در مورد تحقیق پیرامون وضعیت حقوق‌بشر و زندانیان سیاسی در ایران گفت:

«من از سوی بسیاری از نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف اینجا صحبت می‌کنم. ما محترماً از شما می‌خواهیم تا در اجلاس آینده در اکتبر درباره سؤال ما پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحقیق کنید، خصوصاً در مورد زندانیان سیاسی که به اعدام محکوم شده‌اند. متأسفانه وضعیت حقوق‌بشر در ایران از زمان درخواست قبلی ما بدتر شده است. نوید افکاری اعدام شده است».