728 x 90

اتحادیه اروپا اعدام نوید شورشگر را محکوم کرد

اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا روز ۲۴شهریور طی بیانیه‌یی اعدام نوید شورشگر را به شدیدترین وجه محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: «نوید افکاری ۲۷ساله در ایران در تاریخ ۲۲شهریور اعدام شد.اتحادیه اروپا این اعدام را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.حقوق بشر عنصر پایه‌یی در توافقنامه ما با رژیم ایران است. اعدام مجازاتی بیرحمانه و ضدبشریست که نمی‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده عمل کند و نشان‌دهنده انکار غیرقابل قبول شان و کرامت انسانی است».