728 x 90

ابعاد فساد و چپاول حکومتی از طریق ارز ۴۲۰۰تومانی

فساد و چپاول حکومتی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی
فساد و چپاول حکومتی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی

درباره ابعاد فساد و چپاول حکومتی از طریق ارز ۴۲۰۰تومانی، منبع حکومتی تجارت نیوز روز ۲۴شهریور نوشت: برآورد‌ها نشان می‌دهد تاکنون دست‌کم ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع شده است.

این منبع هم‌چنین نوشت: نهاد‌های امنیتی در این‌ باره گزارش تهیه کرده‌اند و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، ۲ خسارت اصلی ارز ۴۲۰۰تومانی رشد تورم و توزیع رانت بوده است.

تقریباً تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القولند که تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی منجر به توزیع رانت می‌شود.

روزنامهٔ سپاه پاسداران(جوان) روز ۲۴شهریور در اعتراف به چاپ مستمر حجم عظیم اسکناس بدون پشتوانه نوشت: آش خلق پول بدون پشتوانه از ناحیه کسری بودجه و سود‌های پرداختی علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بانک‌های زیان‌ده، آن‌قدر شور شده است که صدای رئیس سازمان بودجه دولت سیزدهم را درآورد، ... وقتی بودجه دولت در سال‌جاری کسری بودجه‌یی بالغ بر ۵۰۰‌هزار‌میلیارد‌تومان دارد و بانک‌های زیان‌ده نیز از امتیاز پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران برخوردارند، باید از میر‌کاظمی پرسید چگونه می‌خواهد خلق پول ماهانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد‌تومان را ریشه‌کن کند؟!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/318a1d1b-958f-4c3d-b222-19a4df869b4b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات