728 x 90

ابطحی دبیرکل یک ارگان جنگ‌افروز حکومتی: غافل از آن بودند که بناست غافلگیری عظیمی شکل بدهد

ابطحی دبیرکل یک ارگان جنگ‌افروز حکومتی
ابطحی دبیرکل یک ارگان جنگ‌افروز حکومتی

ابطحی دبیرکل یک ارگان جنگ‌افروز حکومتی:

بسیاری معترض بودند که چرا فرماندهان جهاد در غزه شهید می‌شوند

اما عزیزان حماس وارد این نبرد نمی‌شوند

غافل از آن بودند که بناست غافلگیری عظیمی شکل بدهد

 

ابطحی دبیرکل یک ارگان جنگ‌افروز حکومتی ۶ آذر ۱۴۰۲:

وقتی هم که حضرت آقا فرمودند که کرانه باختری را مسلح کنید دشمن به این تصور افتاد که با توجه به سلطه حماس بر نوار غزه جمهوری اسلامی ایران ناامید از تحولات و مبارزه در نوار غزه هست و امید دارد که جهاد اسلامی بتواند مبارزه را به کرانه باختری منتقل کند دشمن از این مرحله راضی بود که غزه وارد این معادلات نمی‌شود در کشور ما هم بسیاری در تحلیل‌های سیاسی در دیدگاهها معترض بودند که چرا جهاد تنها با اسراییل می‌جنگد چرا فرماندهان جهاد در غزه شهید می‌شوند اما عزیزان حماس وارد این نبرد نمی‌شوند غافل از آن بودند که بناست غافلگیری عظیمی شکل بدهد.

(تلویزیون شبکه خبر رژیم ۶آذر ۱۴۰۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bb605782-d618-471f-aec5-3f98ca8adc38"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات