728 x 90

ابراز وحشت پاسداران از فعالیت‌های روشنگرانه مجاهدین در فضای مجازی

وحشت پاسداران از فعالیتهای مجاهدین در فضای مجازی
وحشت پاسداران از فعالیتهای مجاهدین در فضای مجازی

مجید ابهری کارشناس حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی رژیم در خبرگزاری حکومتی فارس متعلق به سپاه پاسداران ضمن ابراز نگرانی و وحشت از تاثیرات افشاگرانه مجاهدین در میان جوانان میهن و مردم ستمدیده (یکشنبه ۶شهریور) می‌نویسد: «در حال حاضر در کشور آلبانی سه هزار نفر از مجاهدین در یک پایگاه از صبح تا شب مأموریت فعالیت‌های مدیریت فضای مجازی را به عهده دارند در کنار اینها شبکه فارسی زبان شبانه روز مشغول فراهم‌سازی مشکلات ذهنی و روانی برای مردم ما می‌باشند».


این کارشناس حکومتی در ادامه می‌نویسد: «اینها همه باعث می‌شود از نظر رفتارشناسی وقتی تکرار یک خبر اتفاق بیافتد آن قدر این تکرار تداوم پیدا می‌کند تا به یک باور تبدیل شود. متأسفانه این گروه ها... فرماندهی جنگ نرم را به عهده گرفته‌اند و امروزه با ایجاد فضای یاس و ناامیدی و شبه‌پراکنی در مورد مسائل گوناگون قصد کاشتن بذر ناامیدی در ذهن‌ها مخصوصاً ذهن و فکر جوانان را دارند و در جامعه‌یی که امید از دست برود آن جامعه مرده است و تحرک در آن اتفاق نمی‌افتد و علت این امواج رسانه‌یی هم این است، که آینده‌ٔ تاریک برای کشور ما فراهم کنند» (خبرگزاری حکومتی فارس ۶شهریور).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/97a860de-9dcc-4823-9a07-5655908cc896"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات