728 x 90

ابراز وحشت خامنه‌ای از روی آوردن جوانان به مجاهدین

دیدار شتاب‌زده ولی فقیه ارتجاع  با دانشجویان بسیجی
دیدار شتاب‌زده ولی فقیه ارتجاع با دانشجویان بسیجی

ولی‌فقیه ارتجاع یکشنبه ۲۸اردیبهشت در دیداری شتاب‌زده با دانشجویان بسیجی از روی آوردن جوانان به مجاهدین ابراز وحشت کرد و به مزدوران هشدار داد که همه باید مراقب باشند.

وی گفت: «در ابتدای پیروزی انقلاب برخی جوانان مسلمان که دارای مبانی معرفتی قوی نبودند، جذب گروه‌های التقاطی شدند، همه باید مراقب باشند که به سربازگیری دشمن از جامعهٔ جوان کشور کمک نشود.»

خامنه‌ای در تنگنای بحران سرنگونی بار دیگر چارهٔ کار رژیم را روی کار آمدن دولت حزب‌اللهی دانست و گفت: «مکرر گفته‌ام که به "دولت جوان و حزب‌اللهی" معتقد و امیدوارم، معنای دولت جوان و حزب‌اللهی یک دولت پای کار، آماده و با نشاط است که علاج مشکلات است.»