728 x 90

ابتلای نیمی از زندانیان زندان دستگرد اصفهان به کرونا

زندان مرکزی اصفهان
زندان مرکزی اصفهان

پس از تست کرونا روی زندانیان یک بند در زندان دستگرد اصفهان، از هر ۱۰۰ زندانی، تست ۶۰نفر مثبت بود و بیش از ۵۰درصد زندانیان یک بند این زندان به کرونا مبتلا شده‌اند.

یک بند زندان به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص داده شده است. مأموران و حتی پزشک زندان از ترس ابتلا به کرونا وارد بند نمی‌شوند.مأموران زندان، غذای زندانیان و مواد بهداشتی را پشت در بند گذاشته و محل را ترک می‌کنند. به‌رغم شیوع کرونا، دژخیمان زندان هواخوری را بسته و زندانیان بیمار را از هوای آزاد محروم کرده‌اند.