728 x 90

ابتلاء ۴۰۰نفر از یک منقطه در ایذه به کرونا به‌دلیل قرنطینه نکردن شهر

ابتلاء ۴۰۰نفر از یک منقطه در ایذه
ابتلاء ۴۰۰نفر از یک منقطه در ایذه

بدلیل سیاست ضدبشری رژیم و قرنطینه نکردن شهرها و نبود حداقلهای بهداشتی، در یک منطقه به نام گنجشگیر در ایذه حدود ۴۰۰نفر به کرونا مبتلا شده‌اند.

در حال حاضر حدود نصف جمعیت این منطقه که حال وخیم‌تری داشتند به بیمارستانهای اهواز منتقل شده‌اند.

 

سایر بیماران مبتلا به کرونا در خانه بستری هستند. یکی از جان‌ باختگان در این منطقه فیروز شاه‌ولی نام دارد. اطلاعات آخوندی در ایذه به مردم این منطقه فشار آورده که در این باره سکوت کنند.