728 x 90

آیا مسمومیت دانش‌آموزان یک موضوع امنیتی است؟

یک هم‌وطن: امروز ۱۰اسفند... مرگ بر دیکتاتور مرگ

چرا رئیسی پس از ۴ماه جنایت در مدارس یاد مسمومیت افتاد؟

تلویزیون حکومتی ـ ۱۰اسفند ۱۴۰۱:

رئیس جمهور به وزیر کشور مأموریت داد ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان را پیگیری کند

خروش دانش‌آموزان در... ـ ۱۰اسفند ۱۴۰۱:

مرگ بر حکومت بچه کش

مرتضی محمودوند در مجلس آخوندی ـ ۱۰اسفند ۱۴۰۱

صدها دختر بچه معصوم مظلوم دارند دبستانها پرپر می شوند پاسخگو چه کسی هست

آخوند بروجردی ـ ۳اسفند ۱۴۰۱:

یک دیگه میگه نه حرف نزنید این مسأله امنیتی است یعنی چه؟

یعنی پای امنیت نظام در میان است؟

مرتضی محمودوند در مجلس آخوندی ـ ۱۰اسفند ۱۴۰۱

موضوع امروز موضوع امنیتی است توی کشور فکر کنید دختر بچه‌های خودتان مسموم شده‌اند

خروش دختران ارکان نظام را لرزاند و جلاد را به میدان آورد

خروش دانش‌آموزان در... ـ ۱۰اسفند ۱۴۰۱:

مرگ بر خامنه‌ای... .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7b4dc0e5-34ab-472f-91fa-75b24dc252c4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات