728 x 90

آیا جامعه به سوی یک انقلاب در حرکت است؟

سرکردهٔ مافیای مجلس از ترس ارتش گرسنگان با وحشت گفت:

قالیباف:

سختیهای که امروز مردم عزیز مان در این استان دارند تحمل می‌کنند که واقعاً مایه خجالت بنده است

وحشتی که خودیهای نظام هم تحویل نگرفتند و گفتند دیگر فایده ندارد

قالیباف: جز شرمنده گی چیزی نمی‌توانستیم بگویم

یک خانم هم‌وطن: به‌جز حرف کار دیگه‌یی از اینها در نمی‌آید

یک هم‌وطن: فقط دروغ حرف می‌زنند

یک هم‌وطن: منبع تمام فسادها هم دروغه

در همین روز یک کارشناس حکومتی با اشاره به شرایط عینی انقلاب هشدار داد:

عماد افروغ ـ انصاف نیوز ۴شهریور ۱۴۰۱:

جامعه دارد به سمت یک انقلاب می‌رود.

با این فرمان که جلو می‌رویم من آینده خوبی را نمی‌بینم

یک هم‌وطن: چرا ما باید هر روز کف خیابون باشیم؟ ظلم تا کی؟ ستم تا کی؟ ننگ بر...

جامعه به‌سرعت به سمت انقلاب می‌تازد و توقف ندارد؟

تجمع اعتراضی مردم:

... بجنگ تا بجنگیم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c6ded993-cda4-48b1-b57b-ccb4b9908ef6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات