728 x 90

درود مریم رجوی به ایرانیان شرکت کننده در تظاهرات ورشو که صدای مردم ستمدیده ایران شدند

مریم رجوی:

درودها و تشکرات صمیمانه‌ام به ایرانیان آزاده و هموطنانی که با شرکت و حضورشان در تظاهرات تاریخی ورشو، صدای مردم ستمدیده ایران را به گوش جهانیان رساندند و نشان دادند که فاشیسم مذهبی ولایت فقیه مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند.

 

 

 

همزمان با دومین روز اجلاس بین‌المللی در ورشو در مورد تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم آخوندی، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران صبح روز پنجشنبه ۲۵بهمن۹۷ با تجمع در مقابل استادیوم ورشو، محل برگزاری کنفرانس، یک تظاهرات برپا کردند تا ضمن حمایت از قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی، خواست مردم ایران برای به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران به‌عنوان نماینده مردم ایران و اخراج رژیم آخوندی از ملل ‌متحد و همچنین نامگذاری تروریستی سپاه و اطلاعات آخوندی را به گوش جهانیان برسانند

شعارهای جمعیت:

شعارهای انگلیسی

مرگ بر اصل ولایت فقیه

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

دموکراسی، آزادی با مریم رجوی

خامنه‌ای، روحانی این آخرین پیامه، هدف کل نظامه

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

ایران رجوی، رجوی ایران

شعار انگلیسی تغییر رژیم در ایران

کانون‌های شورشی، امید خلق مایی

فریاد هر ایرانی، مرگ بر خامنه‌ای، روحانی

حکومت آخوندیی، سرنگون، سرنگون

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ارجاع پرونده جنایت ضدبشری رژیم‌ آخوندی به شورای امنیت از جمله قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷از دیگر خواسته‌های ایرانیان تجمع کننده در ورشو است.

 

تظاهرات ایرانیان در ورشو ۲۵بهمن۹۷

تظاهرات ایرانیان در ورشو ۲۵بهمن۹۷

 

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

 

 

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

 

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

 

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

 

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو

 

آکسیون ایرانیان در ورشو

دومین روز تظاهرات ایرانیان در ورشو