728 x 90

آکسیون ایرانیان آزاده در استکهلم - حمایت از اعتصاب کارگران در آستانه روز جهانی کارگر

استهکلم- آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از اعتصاب کارگران در آستانه روز جهانی کارگر

با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

شنبه ۹اردیبهشت ۱۴۰۲

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات