728 x 90

آمستردام: تظاهرات و راهپیمایی در حمایت از قیام و کانون‌های شورشی + فیلم

ایرانیان آزاده مقیم هلند یک گردهمایی و تظاهرات در میدان دام در شهر آمستردام هلند در حمایت از قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی برپا کردند.

سخنرانان و شرکت‌کنندگان بر فراخوان خانم مریم رجوی برای اعلام سران رژیم آخوندی به‌عنوان جنایتکاران علیه بشریت به‌خاطر قتل‌عام و کشتار وحشیانه قیام‌کنندگان و اعزام هیأت حقیقت‌یاب ملل ‌متحد به‌منظور تحقیق درباره بیش از ۱۵۰۰شهید و بیش از ۱۲۰۰۰دستگیری قیام آبان تأکید کردند و از دولت هلند خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم آ خوندی و به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران شدند.

 

خانم کورینا میتران، طی سخنانی در این گردهمایی با اشاره به‌قیام مردم ایران گفت:

بسیاری از مردم به‌خصوص دانشجویان به‌ خیابان‌ها آمدند که علیه رژیم حاکم دست به‌ اعتراض بزنند، امروز ما در این مکان گردهم آمده‌ایم که همبستگی خودمان را با مردم شجاع ایران نشان دهیم ما از خواست مردم ایران برای تغییر دموکراتیک حمایت می‌کنیم. ما در اینجا گردهم آمده‌ایم تا مقاومت و رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی را برای برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کنیم. چرا که جنبش شورای ملی مقاومت ایران خواستار یک ایران دموکراتیک آزاد و پیشرفته بر اساس حق رأی آزاد و جدایی دین از دولت است.

در ادامه این گردهمایی نمایندگان شماری از انجمن‌ها و تشکلهای ایرانیان در هلند به‌ سخنرانی پرداختند.

 

در این گردهمایی شرکت‌کنندگان به‌ شهیدان قیام مردم ایران ادای احترام کردند.

شرکت‌کنندگان در گردهمایی آمستردام سپس به‌ راهپیمایی در خیابانهای مرکزی شهر آمستردام دست زدند.