728 x 90

آمریکا چهار نفر را متهم به نقض تحریم‌ها علیه رژیم ایران کرد

دادگاه فدرال آمریکا در ایالت ویریجینیا
دادگاه فدرال آمریکا در ایالت ویریجینیا

دادگاه فدرال آمریکا در ایالت ویریجینیا روز ۷شهریور، چهار نفر را متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی کرد.

دادستان فدرال دادگاه منطقه شرق ویریجینیا اعلام کرد کیفرخواست علیه دو تبعه رژیم ایران و دو تبعه اندونزی به اتهام ۱۹فقره نقض تحریم‌های ایران در جهت صادرات قطعات هواپیما ساخت آمریکا به ایران صادر شده است.

بنا به مدارک دادگاه این افراد از سال۲۰۱۵ برای دور زدن تحریم‌ها علیه رژیم و مخفی کردن مقاصد خود از کشورهای سوم و کمپانیهای پوششی استفاده می‌کرده‌اند.

در صورت محکوم شدن در دادگاه، مجازات آنها می‌تواند بیش از ۲۰سال در زندان باشد.