728 x 90

آمریکا تردد دیپلمات‌های رژیم ایران و خانواده‌هایشان را در نیویورک محدود کرد

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا علاوه بر ظریف تردد چندین دیپلمات رژیم و اعضای خانواده‌شان را که در نیویورک سکونت دارند، به‌شدت محدود کرد. در نامه رسمی دیپلماتیک که از سوی آمریکا به هیات نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل ارسال شده آمده است: این دیپلماتها مشمول همان محدودیتی هستند که توسط آمریکا برای وزیر خارجه رژیم ایران در نظر گرفته شده است.

این دیپلماتها و اعضای خانواده‌شان اجازه دارند تنها در مسیر مقر سازمان ملل متحد، دفتر نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل، اقامتگاه سفیر رژیم ایران در سازمان ملل و فرودگاه جان اف کندی تردد داشته باشند.

در این نامه قید شده است دیپلمات‌های رژیم ایران برای تردد در خارج از محدوده ذکر شده باید از وزارت‌خارجه آمریکا اجازه بگیرند. درخواست اجازه نیز بایستی پنج روز قبل‌تر ارائه شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات