728 x 90

آمریکا: ایالات متحده در برابر هر گونه تهدیدی از سوی رژیم ایران و دستیارانش در کنار اسراییل خواهد ایستاد

آنتونی بلینکن
آنتونی بلینکن

سایت وزارت‌خارجه آمریکا روز ۲۲فروردین در گزارشی از تماس آنتونی بلینکن با یوآو گالانت وزیر دفاع اسراییل نوشت: ایالات متحده در برابر هر گونه تهدیدی از سوی رژیم ایران و دستیارانش در کنار اسراییل خواهد ایستاد.

آنتونی جی بلینکن، وزیر امور خارجه، امروز با یوآو گالانت، وزیر دفاع اسراییل گفتگو کرد. وزیر بلینکن بر حمایت ایالات متحده از امنیت اسراییل تأکید کرد و تصریح کرد که ایالات متحده در برابر هر گونه تهدیدی از سوی ایران و دستیارانش در کنار اسراییل خواهد ایستاد.

وزیر بلینکن و وزیر گالانت هم‌چنین درباره تلاش‌های جاری برای تضمین آزادی همه گروگانها از طریق توافق برای آتش‌بس فوری در غزه گفتگو کردند.

وزیر بلینکن از اعلامیه‌های اخیر اسراییل مبنی بر اقدامات فوری برای تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به غزه و بهبود مقابله و هماهنگی بشردوستانه استقبال کرد و تأکید کرد که حوادثی مانند حمله به کارگران آشپزخانه مرکزی جهانی هرگز نباید تکرار شود.

وزیر امور خارجه تأکید کرد که ایالات متحده از اسراییل انتظار دارد که به‌سرعت تعهدات خود را در زمینه کمکهای بشردوستانه و رفع منازعه اجرا کند و این تعهدات باید در طول زمان ادامه یابد.

 

اورشلیم پست روز پنجشنبه ۲۳فروردین در یک خبر فوری نوشت: بلینکن به گالانت گفت ایالات متحده در کنار اسراییل در برابر هر گونه تهدیدی از سوی رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن خواهد ایستاد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا گفت، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، روز چهارشنبه در تماس تلفنی با وزیر دفاع یوآو گالانت، از برنامه‌های اسراییل برای بهبود رفع منازعه بشردوستانه استقبال کرد و ابراز داشت که ایالات متحده انتظار دارد اسراییل به‌سرعت وارد عمل شود.

میلر گفت: وزیر بلینکن حمایت آمریکا از امنیت اسراییل را تکرار کرد و تصریح کرد که ایالات متحده در برابر هر گونه تهدیدی از سوی ایران و دستیارانش در کنار اسراییل خواهد ایستاد.

میلر گفت که بلینکن و گالانت هم‌چنین در مورد تلاش‌های مذاکره در حال انجام برای تضمین آزادی همه گروگانها از طریق و توافق برای آتش‌بس فوری بحث کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که بلینکن از اظهارات اخیر اسراییل مبنی بر گامهای فوری برای تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به غزه و بهبود رفع منازعه و هماهنگیهای بشردوستانه استقبال کرد و تأکید کرد که حوادثی مانند حمله به کارکنان آشپزخانه مرکزی جهان هرگز نباید تکرار شود.

میلر گفت: وزیر تأکید کرد که ایالات متحده از اسراییل انتظار دارد به‌سرعت تعهدات خود را در زمینه کمکهای بشردوستانه و رفع منازعه اجرا کند و این تعهدات باید در طول زمان ادامه یابد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ab397f11-8014-4f9f-9499-2a4ff374919d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات