728 x 90

آمریکایی‌ها اصلاً حاضر نیستند بیایند حتی برای احیای برجام هم جدی صحبت بکنند

مذاکرات بر سر برجام
مذاکرات بر سر برجام

خانم شرمن باید به وین می آمد نه رابرت مالی که یک مدیرکل وزارت‌خارجه است

در حاشیه کنفرانس، جمعی از ضد انقلاب نسبت به مسئولان جسارت کردند

تلویزیون رژیم ۱۸فروردین:

طرف آمریکایی نه تنها می‌گوید من اهمیتی برایم ندارد که برگردم و اینها حتی میگه نه باید یک سری موارد جدید هم اضافه بشود.

... . حتی اگر بنا درست است بنا بر مذاکره نبود اما اگر بنا بر هم سطحی هم بود خانم شرمن باید می آمد اینجا، نه رابرت مالی که یک مدیرکل مدیر دفتر ایران وزارت‌خارجه هست. نشان می‌دهد اصلاً آمریکایی‌ها آماده و حاضر نیستند که بیایند حتی برای احیای برجام هم جدی صحبت بکنند.

.. بنظرم دیروز در حاشیه کنفرانس هم جمعی از ضد انقلاب آمدند جسارت کردند و یک هتاکی نسبت به مسئولان داشتند بنظرم این هماهنگ شده است یعنی یک فشاری از بیرون از طریق افکار عمومی وارد بشه تا از اونطرف بتوانند یک امتیازی بگیرند.