728 x 90

آمار تلفات ناشی از تصادف خودروهای داخلی

تصادفات جاده ای
تصادفات جاده ای

روزنامه حکومتی همدلی ۲۴فروردین نوشت: خودروسازان داخلی سهامدار ۸۶درصد جرح و فوت از تصادفات آغاز قرن بودند و پاسدار هادیانفر سرکرده پلیس راهنمایی و رانندگی رژیم گفت خودروهای داخلی رکورددار بیشترین تصادف جرحی و فوتی نوروز بودند. یادآوری می‌گردد خودروسازی داخلی در انحصار پاسداران و وابستگان سپاه است.

همزمان روزنامه حکومتی مستقل هم درباره کشتار جاده‌یی نوروز امسال نوشت: «زکشته‌ها پشته می‌سازند، این جناح و آن جناح ندارد، در بر یک پاشنه می‌چرخد، بی‌کفایتی محض! جنگ زرگری راه می‌اندازند و برای هم شاخ‌وشانه می‌کشند و همدیگر را به منفعت‌طلبی و کم‌کاری متهم می‌کنند. این وسط اما گوشت قربانی همان است که همیشه هست».

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/311eba76-f5fc-4d3b-8bb7-29bb2ffcda69"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات