728 x 90

آلودگی هوا در تهران برای هفتمین روز

آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران

هوای تهران امروز شنبه ۲۶مهرماه برای هفتمین روز متوالی آلوده است. در میان مناطق ۲۲گانه تهران وضعیت منطقه ۱۵ و ۲۰ حادتر است و در برخی از ساعات طی روزهای اخیر هوا نه‌تنها برای گروه‌های حساس جامعه بلکه برای همه افراد، ناسالم بوده و حتی به مرز هشدار رسید.