728 x 90

آلبانی – تلویزیون نیوز ۲۴ دادگاه محاکمه حمید نوری در دورس آلبانی شهادت دادن ساکنان اشرف۳ را استماع می‌کند

۹۱۰
۹۱۰

قتل‌عام مجاهدین، داستانی که با خون «باقی ماند». اعضای مجاهدین خلق برای نیوز ۲۴ داستانهای تکان‌دهنده‌ای می‌گویند. دادگاه استکهلم به دادگاه دورس منتقل شده است. این اتفاق مهمی در کشور ماست. شش قاضی سوئدی و دو دادستان تصمیم گرفته‌اند مجاهدین را درباره یکی از تکان‌دهنده‌ترین اتفاقات ایران استماع کنند. این پرونده حکایت از قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی دارد که ۹۰ درصد آنها مجاهد بودند.

عدالت اکنون در دادگاه شهر دورس جریان دارد، جایی که دادستانهای سوئدی در حال استماع شهادت کسانی هستند که در زندانهای ایران شکنجه شده‌اند و امروز در اشرف۳ مستقر هستند. قضات دادگاه سوئد گفتند که افراد در اشرف۳ منبع اصلی اطلاعات در مورد این جنایتکار هستند و تصمیم گرفته‌اند با آمدن به آلبانی به نزد شاهدان اصلی قتل‌عام، شهادتها علیه نوری را از نزدیک بشنوند. (تلویزیون نیوز ۲۴ متعلق به بالکان وب آلبانی۲۱آبان)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات