728 x 90

آغاز آماده‌سازی‌های ناسا جهت ماموریت استخراج یخ از سطح زیرین ماه

آغاز آماده‌سازی‌های ناسا جهت ماموریت استخراج یخ از سطح زیرین ماه
آغاز آماده‌سازی‌های ناسا جهت ماموریت استخراج یخ از سطح زیرین ماه

ناسا اعلام کرد آماده‌سازی‌های خود را برای استخراج یخ از سطوح زیرین کره ماه در سال ۲۰۲۲ آغاز کرده است.

منطقة‌ مورد بررسی دهانة‌ «شکلتون» در ماه است که دانشمندان گمان می‌کنند زیر سطح این منطقه مقادیری از یخ باشد.

استخراج یخ به انسان کمک می‌کند منابع انرژی، همچنین اکسیژن و هیدروژن را تجزیه و برای استقرار و سفرهای فضایی استفاده کند. از این رو موفقیت احتمالی در این ماموریت یک گام جدی در جهت تسلط بیشتر انسان در فضا خواهد بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/72a78d29-f33c-4017-a05e-c1c57f75a608"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات