728 x 90

آصفری: امروز پارلمان اروپا بر مبنای گزارشات مریم رجوی تصمیم‌گیری می‌کند

آصفری
آصفری

آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس ارتجاع:

موجب تأسف است که امروز پارلمان اروپا بر مبنای گزارشات مریم رجوی تصمیم‌گیری می‌کند

اروپاییها به جای این‌که گول سازمان مجاهدین خلق را بخورند بهتر است با نظام ایران گفتمان و مسائل خود را حل کنند

 

روزنامه حکومتی رسالت ۵بهمن ۱۴۰۱:

محمد حسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: ا گر امروز اروپایی‌ها می‌بینید که اقدامات تروریستی... در فرانسه ادامه پیدا نکرده، به سبب برخورد سپاه پاسداران و زمین‌گیر کردن تروریستها بوده است. . ضربه‌هایی که تاکنون از سوی گروه‌های تروریستی به نظام وارد شده، بر کسی پوشیده نیست. سازمان مجاهدین خلق با ۱۷هزار نفر دست به اقدامات تروریستی زدند. موجب تأسف است که امروز پارلمان اروپا بر مبنای گزارشات مریم رجوی تصمیم‌گیری می‌کند.

اگر اروپاییها همان طوری که به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند که در جلسات علنی و غیرعلنی اتحادیه اروپا شرکت کنند، فرصتی در اختیار تشکلهای مردم نهاد نظام می‌دادند دیگر اجازه نمی‌دادند سازمان مجاهدین خلق به کنگره آنها راه پیدا کند. نمونه‌های اقدامات تروریستی علیه سپاه پاسداران کم نبوده و این بر کسی پوشیده نیست.

اروپاییها جای این‌که گول سازمان مجاهدین خلق را بخورند، بهتر است با نظام ایران گفتمان و مسائل خود را حل کنند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b5fb32e2-fad7-486a-8352-08fa084fcff0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات