728 x 90

آسوشیتدپرس: مجلس نمایندگان از معترضان ایرانی تمجید می‌کند

مجلس نمایندگان آمریکا
مجلس نمایندگان آمریکا

خبرگزاری آسوشیتدپرس، چهارشنبه ۵بهمن در حمایت از قیام سراسری مردم ایران می‌نویسد «بنای کنگره آمریکا در پشت نمایشگاه یادبود ادای احترام به ایرانیانی دیده می‌شود که گفته می‌شود توسط رژیم ایران در جریان تجمعی در حمایت از اعتراضات جاری در ایران در محل نشنال مال در ۱۷دسامبر ۲۰۲۲ در واشنگتن کشته شده‌اند.
مجلس نمایندگان آمریکا حمایت خود را از معترضان در ایران نشان دادند. قانونگذاران با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای دو حزبی را در ۵بهمن تصویب کردند که در آن با ایرانیانی که در اعتراض به حکومت دینی کشور خطر زندان و حتی مرگ را تهدید می‌کنند، ابراز همبستگی کردند».
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن با افرادی در ایران که در اعتراض به دین سالاری در این کشور در معرض خطر زندان و حتی مرگ هستند، ابراز همبستگی کرد.
رای ۴۲۰ بر ۱ جدیدترین دور محکومیت بین‌المللی علیه رژیم ایران بود که از زمان مرگ مهسا امینی، درگیر سرکوب وحشیانه شهروندان خود بوده است.

کلودیا تینی نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان در یک جلسه مناظره گفت این حیاتی است که ما در مجلس نمایندگان آمریکا، نهادی که یکی از بزرگترین نمادهای آزادی و دموکراسی در سراسر جهان است، با یک صدا بایستیم تا حمایت خود را از مردم شجاع ایران تأیید کنیم.

 

به گزارش سایت مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه h con res ۷ با تحسین بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی که در بیش از ۱۳۳شهر تظاهرات کردند و امنیت خود را به خطر انداختند تا علیه نقض حقوق‌بشر رژیم ایران اعتراض کنند.
با ۴۲۰ رای مثبت
با ۱ رأی منفی
با ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e997b187-9418-475c-8fe0-192b78ce061b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات